About
Experience
Banzai 4GMarkedsansvarlig2014 - Current
Ansvarlig for selskapets markedsføring i sosiale/digitale kanaler. Annonsering, produksjon av innhold, planlegning av kampanjer, design av annonnsemateriell, fotografering, kundekommunikasjon samt kommunikasjon og koordinering med leverandører er blandt oppgavene knyttet til stillingen.
Fotograf Tommy ArnesenDaglig leder2011 - Current
Daglig leder i eget firma, direkte knyttet opp mot oppdragsbasert fotografvirksomhet. Jeg jobber primært innen pressesjangeren for kunder som blandt annet Dagbladet, men tar også på meg oppdrag fra privatpersoner. All daglig drift utføres av meg