Skills
Indesign
Cover Art
Photoshop
CSS
HTML
Web Design
User Interface design
Illustrator
Logo Design
Prototyping
JavaScript
Java
Information architecture
User testing
Python
Git
About"

Entusiastisk designer og hobby musiker.


Fagekspertise:

\nInteraksjonsdesign, Grafisk design, Front-end programmering

\n


Industriekspertise:\n

Software bransje, Grafisk bransje, Forlagsbransje, Mediehus\nDesigner med hovedekspertise innenfor områdene brukeropplevelse, visuell kommunikasjon og front-end programmering. Erfaring fra utvikling og testing av offentlige selvbetjeningsløsninger på nett. Arbeidsoppgavene bestod i hovedsak av java-programmering, unit testing og funksjonell testing, samt brukertesting. Smidig metodikk ble benyttet.\n


Videre har jeg bred erfaring innenfor grafisk design og layout innenfor et av Norges største mediehus, med hovedansvar for visuell utforming av en rekke publikasjoner. Lang erfaring innenfor bruk av, prosjektstyringsverktøy og verktøy til grafisk produksjon.


For digital presentasjon av CV besøk: http://www.thomasportilla.net/?page_id=219

"
Education
University of OsloMSC., Informatics: Language and communication, Informatikk / Psykologi2011 - 2013
Thesis synopsis: The planning fallacy is a widespread psychological phenomena applying to almost every field of work; from trivial garden work to large scale software projects. It is a innate human bias to think that future tasks will take less time then they actually do. Recent scientific research shows that people subjectively perceive time differently for near- or distant future. How will this affect their predictions on how long it will take to accomplish future tasks?