About
Experience
QuestbackHR Domain Expert/Sales Executive2014 - Current
I dag jobber jeg med salg og konsulenttjenester innenfor organisasjons, kultur og engasjement relaterte prosjekter. Prosessen består gjerne av identifisering av behov, løsningsdesign, gjennomføring og oppfølging. Både nasjonalt men også i prosjekter i UK, Tyskland og USA. Min erfaring er at våre kunder som evner å bruke feedback aktivt skaper et solid konkurransefortrinn – uavhengig av bransje eller marked. Med det mener jeg hvordan du kan bruke tilbakemeldinger i sanntid fra alle krysningspunkter for kunder og medarbeidere og omsette disse i langsiktig lojalitet, vekst og lønnsomhet. Spennende område og som vi ser er i stadig utvikling ikke minst fra et teknologisk perspektiv.
ProsperaStyremedlem samt konsulent2014 - Current
Prospera er et nettverk av 220 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Selv vært konsulent i prosjekt Sykehusklovnene for å legge på plass en overordnet strategi med fundraising strategi Pro bono-konsulentene stiller på fritiden sin kompetanse til rådighet for sosiale entreprenører og veldedige organisasjoner gjennom Prosperas pro bono-prosjekter. Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet”.