Petar Vujic
Software Engineer at ProTeria AS
About me
0 VOTES
96 VIEWS
Senior software engineer
Work
ProTeria AS
Software Engineer
2011 - Current
Utvikling, modernisering og portering av nye og eksisterende systemer. Systemer for tollbehandling/fortolling, sanksjonslistekontroll, sertifikatshåndtering, OFTP (Odette FTP), single sign-on autentisering (multi-faktor), SMS håndtering, transportforsikring, betalingsløsninger, tollkontroll, pdf gjenkjenning og utvinning av data, EDI håndtering. Portering av legacy systemer til topp moderne løsninger. Development, modernization and porting of new and existing systems. Systems for customs management, sanction-list control, certificate management, OFTP (Odette FTP), single sign-on authentication (multi-factor), SMS management, transport insurance, payment solutions, customs control, pdf recognition and data extraction, EDI management. Porting existing legacy systems to state of the art solutions.
Vujic Consult
CEO & System developer
2011 - Current
Utvikling av ulike løsninger for små og mellomstore bedrifter. Bl.a. system for styring av HMS (helse, miljø og sikkerhet) i bedriftene. BHTsys brukes i dag av Halden Bedriftshelsetjenesten til å forenkle, utføre og holde styr på arbeidsflyten. Development of web/software solutions for small to midsize companies. For instance a system for OSH (occupational safety and health) management in companies. BHTsys is used by Halden Bedriftshelsetjeneste to simplify and manage the day-to-day work flow.
Information

Age

27

Location

Fredrikstad, Norway

Roles

Engineering
Designer

Tags