About
Experience
Hamar kommuneKommunestyrerepresentant2015 - Current
Kommunestyrerepresentant for Hamar Arbeiderparti Gjennom vervet som kommunestyrerepresentant sitter jeg som medlem i komité for kultur og oppvekst, samt som vara i Formannskapet.
Juristenes UtdanningssenterJunioradministrator2015 - Current