About
Experience
Vacant Helse ASKey Account Manager/Rekruttering2015 - Current
Ansvar for alle nye søkere Referanser, intervjuer og kvalitetssikring av kandidat Matche riktig kandidat til riktig stilling, Ivareta og utvikle egen kundeportefølje med ansvar for eget og felles budsjett Forhandling av kontrakter og salg mot nye og passive kunder. Personalansvar for vikarer Tett oppfølging av kunder og vikarer Oppfølging av tariffavtaler og annet relevant regelverk og formidling av dette Innhenting av dokumentasjon, utregning av lønn og fastsetting av ansiennitet. Turnusplanlegging Annonsering på relevante plattformer Utarbeide planer for markedsføring og gjennomføre disse Planlegging og gjennomføring av markedsturnè Markedsføring og annonsering i sosiale medier Har en koordinerende rolle mellom rekrutteringsavdelingen og bookingavdelingen Årets selger 2015-2016 med flest salg mot privatmarkedet og salget med høyest fortjeneste.