About"Jeg heter Ray og jeg er 26 år gammel. Jeg studerte på BI handelhøyskolen i Oslo linje økonomi og administrasjon. \n\nJeg ser etter en fulltids stilling innenfor økonomi, administrasjon, regnskap, lønn og vanlig kontor medarbeider. \n\nAkkurat nå jobber jeg som vikar lærer for Kjelsås skole. "