About
Experience
Safe4 Security GroupMarketing Manager / Rådgivare / Projektledare2013 - Current
Att denna tjänst rubriceras som marketing manager speglar inte arbetsvariationerna i tjänsten samt tätt samarbete med ledningsgruppen och därför har jag valt att uppdela beskrivningen i tre segment: Marketing: Byggde upp Safe4 Security Group samt dotterbolaget Safe4 Risk Solutions marketing grund, från företagets identitet i samarbete med en designer till utformning samt genomförande av marknadsstrategier. Mitt arbete ledde till uthyrning till Datek Light Controll för genomförande av omprofilering av företagets marknadsidentitet. Försäljning: Del ansvarig i Safe4s expansions satsning mot Sverige. Detta innebar analys av svenska aktörer, bokning av möte samt förhandlingar om partnerskaps etableringar. Samtidigt på hemma marknaden hade jag ansvaret för några partner vilket innebar upplärning av företagets sortiment samt projektering av caser som i sin tur ledde till försäljning av safe4s produkter. Har även varit en av pådrivarna i etableringen av SelectaDNA i Norge i form av försäljning av produkten till Trioving partners samt uppsökning av aktörer i olika marknader som har ledat till signering och utökat safe4s partnerskapsnätverk. På samma gång var jag safe4s enda representant i OBIK nätverket som säkerhetsförespråkare och affärsgörare med nätverkets medlemmar. Projekt: Har ansvarat för egna projekt i form testande av nya produkter i sortimentet som exempelvis Pico MiniFinder eller varit medverkande i andra projekt där jag har ansvarat för fronten av egna utvecklade tjänster.