AboutErfaring med oppstart og liker rollen i starten når en må gjøre litt av hvert.
Experience
InteractionSenior Advisor2015 - Current
Consultant in communication technology. Hands-on and administrative consulting - Security - Design and Strategy - Test - Process optimization - Project lead.