About"Test"
Experience
EconaMedlemsrådgiver, lokalavdeling og tillitsvalgte2013 - Current
Rekruttering, oppfølging og bidragsyter til tilbudet våre avdelinger gir våre medlemmer på våre fjorten lokalavdelinger. Etablering av håndbok med organisasjonsstøtte som base for oppfølging. Deltagelse på styremøter og relevante forum. Utvikling av "konseptmeny" som gir lokalavdelingen faglige tilbud som kan brukes. Utvikling og gjennomføring av medlemsundersøkelser som gir lokalstyrene et grunnlag for beslutninger. Opplæring av styremedlemmer. Rekruttering og oppfølging av tillitsvalgte i offentlig sektor hva gjelder medlemsaktiviteter som de har, arbeider blant annet gjennom møter og arrangementer med tillitsvalgte på arbeidsstedet.
Omnea ManagementOwner2000 - Current
Kostnadsrevison for SMB. Gjennomgang av regnskap, forhandling med potensielle leverandører, rapportering til klient samt gjennomføring av tiltak som klient velger.