About
Experience
Capra Consulting ASIT-konsulent2016 - Current

NORKART ASProgramvareutvikler2015 - Current
Kundespesifikk utvikling. Først på prosjekt for Trondheim kommune med NodeJS, Express og Postgres med PostGIS. Frontendutvikling med jQuery og Bootstrap. Målet var å ferdigstille sommerens prosjekt. Senere jobbet jeg på prosjekt for Statens Vegvesen, hvor målet var en prototype som kunne vise potensialet i bruk av droner og dronebilder i forbindelse med vegprosjekter. Dette ble gjort med Python, GeoServer, GDAL, Leaflet og jQuery.
NTNUStudentkontakt2016 - Current
Resepsjonsvakt hvor jeg blant annet hjelper studenter med spørsmål relatert til studiene. Bidrar ellers med å fremme studentenes perspektiv i ulike saker. Kontaktpunkt mellom institutt og studenter.