Siri Elen Brattli
About me
1 VOTES
156 VIEWS
Statsviter med erfaring fra, og interesse for, fra kommunal sektor.
Work
Politisk sekretariat, Asker kommune
Konsulent
2015 - 2016
Jeg har jobbet som konsulent i politisk sekretariat i Asker kommune. Her jobbet jeg midt i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk. Jeg hadde blant annet ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av politiske møter og jeg skrev taler og presentasjoner for ordføreren. Jeg jobbet også med gjennomføringen av meddommervalget, i tillegg til at jeg jobbet med saksbehandling. Jeg behersker derfor saksbehandlingssystemet ESA, i tillegg til andre standard dataverktøy.
Institutt for statsvitenskap, UiO/Fagbokforlaget
Bidragsyter
2015 - 2016
Jeg skrev min masteroppgave om kommunereformprosessen som en del av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo. Resultatet av forskningsprosjektet er en lærebok om kommunereformer : "Kommunereform i perspektiv" red.Jostein Rosfjord Askim, Jan Erling Klausen og Signy Vabo. Jeg har bidratt med et kapittel som tar utgangspunkt i funnene i masteroppgaven min.
Institutt for statsvitenskap, UiO
Vitenskapelig assistent
2015 - 2016
Jeg arbeidet som vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet Nettverk, kontroll og læring - bedre håndtering av komplekse samfunnsproblemer. Prosjektet har sett på hvordan stat, fylkeskommune og kommune samarbeider på feltene fysisk planlegging, bosetting av flyktninger og regional forskning og utvikling. Mine arbeidsoppgaver var: Tilrettelegge for elektroniske spørreundersøkelser, innhenting av kontaktinformasjon, dokumentinnsamling og analyser av innhentede dokumenter.
Accenture Norge
Summer intern as business analyst
2014 - 2014
Jeg jobbet som business analytiker i Accenture sitt internship program sommeren 2014. Der jobbet jeg på et prosjekt om bærekraftighet innen dagligvarebransjen. Arbeidsoppgavene mine var å intervjue aktører innen dagligvarebransjen, analysere trender og skrive en rapport om bærekraftige løsninger for dagligvarebransjen.
Arbeidslivsutvalget ved institutt for statsvitenskap
Arrangementsansvarlig
2013 - 2014
Knytte kontakter med arbeidslivet og arrangere bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk for statsvitenskapsstudenter.
Cafe MM
Servitør/bartender
2012 - 2013
Jeg jobbet to somre som servitør og bartender på restauranten Cafe MM i Haugesund.
Politicus - linjeforeningen for statsvitenskap, UiA
Studieturansvarlig
2011 - 2012
En medstudent og jeg, i samarbeid med Sørlandets Europasenter, tok initiativ til å organisere en studietur til Brussel for bachelorstudenter. Oppgaven innebar å planlegge studierelevant program for turen i samarbeid med Sørlandets Europakontor, booke hotell, restauranter o.l., samt ha ansvaret for 25 medstudenter i Brussel.
Politicus - linjeforeningen for statsvitenskap ved UiA
Leder av næringslivsutvalget
2011 - 2012
Knytte kontakter med arbeidslivet og arrangere bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk for statsvitenskapsstudenter.
Kjøkkenskapet
Cafémedarbeider
2011 - 2011
Sommerjobb.
Elkjøp Megastore Kristiansand
Salgsmedarbeider
2010 - 2010
Sommerjobb.
G-Sport Amanda storsenter, Haugesund
Salgsmedarbeider
2009 - 2009
Jeg jobbet et halvt år som salgsmedarbeider. Jeg ble kåret til en av senterets beste selgere i en "secret shopper"- test senterledelsen utførte.
Baretti BBE mote AS
Ekstrahjelp
2005 - 2008
Jeg hadde deltidsjobb på dametøysbutikken Baretti gjennom videregående.
Education
Universitetet i Oslo
Mastergrad i statsvitenskap,
2013 - 2015
Jeg har tatt fordypning i offentlig politikk og administrasjon., Fordypningsfagene var: "Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt", "Evaluering: Teoriar, metodar, erfaring", "Sentralforvaltningen og statsvitenskapelig analyse" og "Tekstanalyse", Tittel på masteroppgaven:"Rasjonel​l, forhandlet eller anarkisk? Kommunereformprosessen på Haugalandet, 2014-2015".
Universitetet i Agder
Bachelorgrad i statsvitenskap,
2010 - 2013
Bachelorgraden inkluderer et år med utveksling ved Institut d'Etudes politiques, Sciences Politique Toulouse i Frankrike. Undervisning og eksamensspråk var fransk.
Universitetet i Agder
Studieforberedende fag,
2010 - 2010
Jeg har tatt et semester med studieforberedende fag (ex-phil, ex-fac og skriveteknikk og informasjonskompetanse), før jeg begynte på bachelor i statsvitenskap.
Syddansk universitet
Internasjonal virksomhetskommunikasjon ,
2009 - 2010
Jeg begynte på en bachelor i internasjonal virkomhetskommunikasjon med fransk og engelsk på Syddansk universitet i Odense. Jeg fullførte første semester før jeg bestemte meg for å begynne på statsvitenskap i stedet.
Høgskolen i Ålesund
Fransk med kunsthistorie,
2008 - 2008
Jeg tok et semester med fransk og kunsthistorie i Paris med Gateway College, via høgskolen i Ålesund.
 • Attachments
 • Information

  Age

  28

  Location

  Oslo, Norway

  Roles

  Project management
  Sales
  Other

  Tags

  Analysis
  Presentation
  Political science
  Qualitative research
  Quantitative research
  French
  Public administration
  Organization