Skills
UX
Accessability
Content
SEO
About"

I'm a entrepeneur, developer and user experience geek who love the start-up scene.

"
Experience
Santander Consumer Bank ASCustomer Experience Guardian2015 - Current
Stilling i digitalteamet i Santander. Som User Experience Guardian er rollen todelt, På den ene siden er det en rolle som skal delta aktivt inn i prosjekter som skal utvikle nye, digitale løsninger for bedriftens sluttkunder og partnere. Eksempler på dette er bedriftens nettsider og ny nettbank. På den andre siden skal rollen arbeide aktivt for at Santander blir mer moden digitalt sett (digital transformasjon). Et eksempel på sistnevnte er styleguide, I tillegg er rollen en viktig intern stemme for metodikker og verktøy som setter brukeren i fokus. Eksempler er brukertestitng og lean service design-metodikker.
WhisteFounder and full stack developer2014 - Current
Working with the team of 5 to set up the webapp for Whiste (a solution for personal trainers)