Richard Du Rietz
Founder at Depos
About me
0 VOTES
98 VIEWS
Work
Depos
Founder
2014 - Current
Depos är ett digitalt bankfack där parterna får var sin virtuell nyckel till sitt gemensamma klientmedelskonto och har utformats efter norsk modell, Bolaget har under hösten säkrat finansiering från NTF Ventures och från de privata affärsänglarna Magnus Penker och Paul Källenius
Stockholms läns landsting
Strategic Advisor
2014 - Current
Rådgivare med inriktning mot fastighetsutveckling och organisationsutveckling. - Upphandling: Medlem i expertgruppen kring upphandlingen av managementkonsulter med ett årligt värde om >400m SEK. - Fastighetsprojekt: Projektledare kring utvärdering av ny- och ombyggnationer av mindre aktutsjukhus. - Strategi: Deltog att ta fram en ny fastighetsstrategi som bland annat resulterade i att Sabbatsbergssjukvårdsområde omklassificerades som marknadsobjekt och kommer avyttras till ett värde om >2 miljarder SEK
Information

Location

Stockholm, Sweden

Roles

Project management
Business Intelligence
Co-Founder
Product management
Finance
Business Development
Other

Tags

Raising funds
CSS
HTML5
Python
MatLab
Stata