About"Tidligere offiser, nå gentleman"
Experience
ProsjektLosenProsejktLos2014 - Current
Se vår hjemmeside på Facebook og LinkedIn for å få mer informasjon om PorsjektLosen. https://www.facebook.com/ProsjektLosen - https://www.linkedin.com/groups/ProsjektLosen-6793599
Cogito Ergo Sum ASManager - Forretningspådriver2009 - Current
Teambuilding, Strategyconferences, Projectkickoffs, Facilitating ... Lets finish the talk, let's walk into the future. http://kurl.no/nziK
Cogito Ergo Sum ASKickoff-facilitator2009 - Current