Skills
SPRÅK: Engelsk (Morsmål)
Norsk og Fransk (Flytende)
Svensk og Tysk (Godt forståelse)
Editor
Business Development
Operations
CEO / Management
Strategy
Customer/User Experience
Serial Entrepreneur / Consultant to startups
Project management
Market Development
About"

COO / management, Business development, Market analysis, Strategy, Project leadership

\n

LINKEDIN: CV in English at: https://www.linkedin.com/in/askPatience

\n

NØKKELKVALIFIKASJONER

\n

• MBA med fokus på strategi, innovasjon og organisasjonsutvikling.

\n

• Bred erfaring innen ledelse, strategi, presentasjoner, prosjektledelse, markedsanalyse og nettverksbygging.

\n

• Innovativ endringsagent med internasjonal bedriftsforståelse. Arbeidserfaring fra USA, Norge, Namibia og Litauen.

\n

• Proaktiv, løsningsorientert, serviceinnstilt, utadvendt, god humor, pålitelig, strukturert, engasjert og fokusert.

"
Experience
Legelisten.no ASCEO2016 - Current
• Ansvarlig for daglig drift, strategiske partnerskap, markedsføring, media, økonomi, HR, investorer og kontrakter.
PatentstyretSeksjonssjef, Avdeling Produksjon og systemer - offentlig sektor (www.patentstyret.no)2013 - 2016
• Identifiserte problemer og redusert langtids sykefravær i seksjonen fra 22% til 5,8% ila første 12 måneder. • Kartlagt og analysert kjerne saksbehandling systemer. Foreslå juridisk, teknisk og prosess forbedringer. • Initierte og ledet vellykket implementerings prosjekt for å tilby patent saksbehandling på engelsk. • Initierte og gjennomført en vellykket omstillingsprosess sammen med fagforeninger. Ansvar for 17-20 ansatte.
Forretningsutvikling Oslo asPartner fra jan. 2008, Daglig leder fra sept. 2007, Rådgiver for gründere2006 - 2013
• Vunnet anbud på offentlige kunngjøringer og EU-prosjekter til en verdi av 1-2 millioner kroner hvert år. • Ansvarlig for daglig drift, strategiske partnerskap, markedsføring, innkjøp, økonomi, personal og kontrakter. • Holdt kurs/veileder gründere ang. strategi, markedsføring og -analyse, prissetting og presentasjonsteknikk. • Utført ca 250 næringsfaglige vurderinger (en helhetsvurdering av nye bedrifter / prosjekter) hvert år.
Divs. Markesanalyse prosjekterTeam Leader / Markedsanalytiker2008 - 2013
SeeYou / Track and Trace (nå StorFact), Oslo, Norge Jan. 2012 - mars 2013, og mai 2016- d.d.: Markedsanalytiker og Team Leader for 2 forskjellig markedsanalysebyrå (www.seeyou.no) • Prosjektledelse av kundestrømanalyser for bedrifter i Norden. Ansvarlig for stab på 3, analyser og intervjuer. Bare International, Oslo, Norge Mars 2009 – juli 2013: Markedsanalytiker for markedsanalyse byrå (www.bareinternational.com) • Utført markedsanalyser om adferd, salg og markedsføring for Nespresso, Apple, Ford, Manpower blant andre. Datamonitor, Oslo, Norge Juli 2008 - des. 2013: Markedsanalytiker for markedsanalysebyrå (www.datamonitor.com) • Laget månedlig markedsanalyse rapporter om nye FMCG-produkter i Norge for bedrifter i USA, UK og India.
Mikrofinans NorgeDaglig leder (vikar mens tidl. Daglig leder tok studiepermisjon) for Mikrofinans organisasjon 2012 - 2012
feb.-des. • Prosjektledelse for offentlige og EU-prosjekter. Ansvarlig for daglig drift, personal og kontrakter. • Organisasjonsutvikling: overgangen fra en gründer-sentriske til en selvstendig organisasjon. • Behandlet og innvilget lånesøknader. Fulgt opp med banken og utførelse av inkasso saker.
Education
University of Michigan, Stephen M. Ross School of Business, Ann Arbor, MI, USA Master of Business Administration (MBA), Organisasjon- og innovasjons ledelse2002 - 2004
Fokus: Bedriftsledelse, forretningsutvikling, markedsanalyse og strategi • 2004: Utvekslingsstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen, Norge • 2003: Leder, Entrepreneur & Venture Capital Club: i samarbeid med Univ. of Michigan Zell-Lauri Institute for Entrepreneurial Studies, utviklet en regional konferanse med over 500 deltagere. Konferansen handlet om gründervirksomhet i private og veldedig internasjonal sektorer og inkluderte foredrag om 'social entrepreneurship' og 'social venture philanthropy'. • 2002-2003: Spice it Up!: Grunder for eget innvandrere mat og kulturbedrift. Dette inkluderte utvikling av en forretnings-, markedsførings-, finans- og logistikkplan. Holdt formelle presentasjoner til risikovillig kapitalister og ble koret blant de topp 3 i flere konkurranser for beste forretningsplan og presentasjon (National Finalist, Harvard Business Plan Competition fra Harvard University). • Vunnet ”Dare to Dream” stipend for å starte eget bedrift. • 2002-2003: SBDC (Small Business Development Centers): i samarbeid med William Davidson Institute. Prosjektarbeid om innovasjon og små bedriftsutvikling i sørlige Afrika. Skrivet en stor oppgave og laget presentasjoner om ideen som var vist til Verdens Bank.