Osman Raja
About me
0 VOTES
49 VIEWS
Norwegian: Nyutdannet økonom fra Handelshøyskolen BI. Til tross for alderen har jeg 4+ års erfaring med salg, rådgivning og kundeservice. Har et brennende engasjement for entreprenørskap, økonomi og fotball. Vinnerviljen, ønske om å lykkes og lysten til å oppnå mitt fulle potensial er faktorer jeg anser som karakteristiske for min personlighet. English: Recently graduated Economist from BI. Despite my age, I have 4+ years experience in sales, consulting and customer support. I have a burning commitment to entrepreneurship, finance and football. My will to win, desire to succeed and urge to reach my full potential are the three keys I wish to fulfill in order to unlock the door to personal excellence.
Education
Bi Norwegian Business School
Bachelors in Business Administration,
2013 - 2016
Information

Age

23

Location

Oslo, Norway

Roles

Marketing
Sales
Finance
Project management

Tags