About
Experience
Huset HøyerSales2014 - Current

Education
Universitetet i Oslo (UiO)Bachelor, 2013 - Current
Informatikk: programmering og nettverk