Mathias Oseberg
Kundeservice at Skeidar
About me
0 VOTES
158 VIEWS
Work
Skeidar
Kundeservice
2015 - Current
Jeg jobber deltid i kundesenteret på Skeidar Alnabru hvor arbeidsoppgavene min omfatter generell kundeservice via telefon, mail eller ved personlig oppmøte. Mye involvert i bedriftens ERP system med å kontrollere vareflyten på lageret, og sette opp kjøreliste for utkjøring av varer.
Information

Age

0

Location

Roles

Tags