Skills
Project management
Marketing
Internet marketing
HR
Logistics
Personel management
Public speaking
Process facilitation
Business development
Management consulting
Workshop facilitation
Event planning
Coaching
Team building
Entrepreneurship
About"Entrepreneurial soul with expertice in marketing, project management, operational management. Love people and startups!"
Experience
Din UtviklingKursholder2015 - 2015
Kursinstruktør og karriererådgiver i forbindelse med gjennomføring av 4-ukers Jobbklubb-program, i regi av NAV Tiltak Oslo. Dette innebærer kurs på alle deler av jobbsøkerprosessene, karriereveiledning, kontakt mot næringslivet, rapportering m.m.
ElevatePartner, Owner, Marketing Director2013 - 2015
Startet og drev Elevate AS, som tilbød kurs og konferanser innenfor personlig utvikling og bedriftsutvikling. Jobbet mest med markedsføring (i hele Norden), men har også vært medansvarlig for andre funksjoner som HR, økonomi, prosjektledelse, konseptutvikling i tillegg til å holde kurs og foredrag.
Inspirator AsOffice Queen2010 - 2012
Jobbet med å organisere kurs og konferanser innenfor personlig utvikling og bedriftsutvikling. Jobbet med markedsføring, prosjektledelse/logistikk og som konferansier på en lang rekke eventer/konferanser.
UpSourceRekrutteringskonsulent2008 - 2010
Jobbet med hele rekrutteringsprosessen inkludert innsalg, kandidatsøk, rekruttering, intervjuer for ulike IT-stillinger. Personalansvar for utleide konsulenter.
OnninenHR assistant2009 - 2010
Engasjementstilling. Hjalp til under en nedbemanningsprosess med møter, innkallinger, referater og utvelgelse.
Norges KFUK-KFUM-speidereLedertreningsrådgiver2003 - 2008
I perioden arbeidet jeg som program- og ledertreningsrådgiver med ansvar for å utvikle nytt program og ledertrening for frivillige. I tillegg hadde jeg ansvar for organisering, gjennomføring og undervisning av ulike kurs, inkludert kursing av kursledere. I perioden hadde jeg også ansvar for oppfølging av internasjonale relasjoner og teamlederansvar for tre medarbeidere.
Cap Gemini Ernst & YoungKonsulent2001 - 2002
Delprosjektledelse, prosesstyring, programmering.
Education
Norwegian Univ. of Science & TechnologySivilingeniør i datateknikk (Master of Computer Science), 1996 - 2001
Focus on project management & software development.
Bjertnes Videregående SkoleAllmennfag, 1993 - 1996
Fordypning i matte, fysikk og tysk