About"4 års erfaring innen salg og markedsføring i Orkla"
Experience
Orkla Confectionery&Snacks Assistant Key Account Manager 2014 - 2016
• Kundeansvaret for Kjøpmannshuset (Spar og Joker), Shell Select, Esso, Deli De Luca, Best og Gyda. • Oppnådde godt over målsatt vekst for kundene og Orkla C&S. • Årsforhandlinger, analyse, budsjettoppfølgning, sortiment, kampanjer og bidratt til å styrke kunderelasjonen.
Lilleborg (Orkla home and personal)Senior shopper marketing2012 - 2014
• Ansvarlig for utvikling av temakampanjer som bl.a Jif vårrengjøring og Lano-Ungen. • Bidratt med kategori og shopperinnsikt, gjennom analyser i Ac Nielsen. • Kundeansvaret for Bunnpris i 1,5 år, og var i kundeteamet til Ica og Rema.
Education
Norges Handelshøyskole (NHH)Master in Busines and Administration, 2010 - 2011
• Hovedprofil: Finansiell økonomi • Sideprofil: Utveksling til Dalhousie University i Canada med fag innen bl.a. innovasjon og marketing. • Masteroppgave: «Verdsettelse av bioteknologi ved bruk av realopsjonsmetode»
Norges Handelshøyskole (NHH)Bachelor, 2006 - 2009