About
Experience
Grant Thornton SwedenEkonomiassistent2015 - Current
Sköter löpande bokföring, hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra åt kunder.