Skills
Innkjøp
regnskap
import
økonomi
Attachments
cv.pdf
About"Jeg er tydelig, tar initiativ, selvstendig og løsningsorientert. Jeg er vant til å arbeide med flere baller i luften, og jeg har også gode kompetanse i å bruke IKT verktøy, regneark og databaseverktøy. Jeg har mye arbeidserfaringer innen innkjøp, import og eksport. \nJeg kan tenke meg en deltidsstilling, slik at jeg har også tid til å forsette min andre arbeid. "
Experience
jyang.noEier2011 - Current
Ansvar for daglig drift, innkjøp, import, PR markedsføring og salg
Lie KjeldsenFrilans fotograf2016 - Current
Fotograf. Min nettside: www.liekjeldsenfotografi.no
Cenika ASInnkjøpsleder2008 - 2010
Innkjøpsansvarlig Innkjøps- og transportsplanlegging. Prisforhandling transport Oppfølging av transport og innstrømming av varer fra forskjellige leverandører både innland og utland Ansvar for kundereskontro Ansvar for faktura til bokføring Urarbeider innkjøps- og logistikk rutiner
Daglige ansvar for sentralens driftsbudsjettet. Budsjettoppfølgingen knyttet til sentralens 3 budsjetter: drift, stønad og prosjekt. Driftsansvarlig på EDB og telefoni. Sentralens sikkerhetskoordinator Hovedinstruktør i sentralens logistik-, økonomi- og lønnssystemer da NAV innførte disse systemer.
RikstrygdeverketInstrukstør2000 - 2000
Instruktør utleid instruktør og deltakelse i prosjekt "Utstyrsoppgradering" i regi av Rikstrygdeverket. Ansvarlig for planlegging og innføring av opplæring i fylke: Buskerud, Akerhus og Østfold
Canton Restaurant, GrimstadMedeier / dagligleder1994 - 1998
Hovedansvar for vareinnkjøp og økononisk oppgjør. Medansvar for servering og skjenking Personalansvar Dokumenthåndtering og driftsplanlegging Rediger
Grimstad Stormarked/Alt bare billigere - Kassamedarbeider Deltidsjobb under studietid og hjemmeværende med små barn. 2 barn født i 1989 og 1991
Grimstad ligningskontorKontorhjelp1989 - 1989
Yrkespraksis før jeg fikk min eldste sønn Arbeidsoppgaver: Arkivering og forefallende kontorhjelp Rediger
Education
Oslo Fotokunstskolenone, fotokunst2016 - Current

Markedsledelse
Makroøkonomi,
Organisasjonspsykologi og ledelse
Årsregnskap og analyse
Drottningborg Videregående SkoleHandel og kontorfag - Videregåendeskole, 1985 - 1989