Lie Kjeldsen
Eier at jyang.no
About me
0 VOTES
80 VIEWS
Jeg er tydelig, tar initiativ, selvstendig og løsningsorientert. Jeg er vant til å arbeide med flere baller i luften, og jeg har også gode kompetanse i å bruke IKT verktøy, regneark og databaseverktøy. Jeg har mye arbeidserfaringer innen innkjøp, import og eksport. Jeg kan tenke meg en deltidsstilling, slik at jeg har også tid til å forsette min andre arbeid.
Work
jyang.no
Eier
2011 - Current
Ansvar for daglig drift, innkjøp, import, PR markedsføring og salg
Cenika AS
Innkjøpsleder
2008 - 2010
Innkjøpsansvarlig Innkjøps- og transportsplanlegging. Prisforhandling transport Oppfølging av transport og innstrømming av varer fra forskjellige leverandører både innland og utland Ansvar for kundereskontro Ansvar for faktura til bokføring Urarbeider innkjøps- og logistikk rutiner
NAV Hjelpemiddelsentral i Buskerud
Rådgiver
1999 - 2007
Daglige ansvar for sentralens driftsbudsjettet. Budsjettoppfølgingen knyttet til sentralens 3 budsjetter: drift, stønad og prosjekt. Driftsansvarlig på EDB og telefoni. Sentralens sikkerhetskoordinator Hovedinstruktør i sentralens logistik-, økonomi- og lønnssystemer da NAV innførte disse systemer.
Rikstrygdeverket
Instrukstør
2000 - 2000
Instruktør utleid instruktør og deltakelse i prosjekt "Utstyrsoppgradering" i regi av Rikstrygdeverket. Ansvarlig for planlegging og innføring av opplæring i fylke: Buskerud, Akerhus og Østfold
Canton Restaurant, Grimstad
Medeier / dagligleder
1994 - 1998
Hovedansvar for vareinnkjøp og økononisk oppgjør. Medansvar for servering og skjenking Personalansvar Dokumenthåndtering og driftsplanlegging Rediger
Grimstadstormarked / Alt bare billigere
Medarbeider
1986 - 1994
Grimstad Stormarked/Alt bare billigere - Kassamedarbeider Deltidsjobb under studietid og hjemmeværende med små barn. 2 barn født i 1989 og 1991
Grimstad ligningskontor
Kontorhjelp
1989 - 1989
Yrkespraksis før jeg fikk min eldste sønn Arbeidsoppgaver: Arkivering og forefallende kontorhjelp Rediger
Education
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2003 - 2003
Markedsledelse
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2001 - 2001
Makroøkonomi,
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2000 - 2000
Organisasjonspsykologi og ledelse
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2000 - 2000
Årsregnskap og analyse
Drottningborg Videregående Skole
Handel og kontorfag - Videregåendeskole,
1985 - 1989
 • Attachments
 • Information

  Age

  53

  Location

  Oslo, Norway

  Roles

  Marketing
  Other
  Product management
  Sales

  Tags

  Innkjøp
  regnskap
  import
  økonomi
  DNB logoSponsored byDNB logo

  Post basic job ads for free

  Save 5000NOKCreate job buttonlearn more