Lie Kjeldsen
Eier at jyang.no
About me
0 VOTES
153 VIEWS
Jeg er tydelig, tar initiativ, selvstendig og løsningsorientert. Jeg er vant til å arbeide med flere baller i luften, og jeg har også gode kompetanse i å bruke IKT verktøy, regneark og databaseverktøy. Jeg har mye arbeidserfaringer innen innkjøp, import og eksport. Jeg kan tenke meg en deltidsstilling, slik at jeg har også tid til å forsette min andre arbeid.
Work
jyang.no
Eier
2011 - Current
Ansvar for daglig drift, innkjøp, import, PR markedsføring og salg
Cenika AS
Innkjøpsleder
2008 - 2010
Innkjøpsansvarlig Innkjøps- og transportsplanlegging. Prisforhandling transport Oppfølging av transport og innstrømming av varer fra forskjellige leverandører både innland og utland Ansvar for kundereskontro Ansvar for faktura til bokføring Urarbeider innkjøps- og logistikk rutiner
NAV Hjelpemiddelsentral i Buskerud
Rådgiver
1999 - 2007
Daglige ansvar for sentralens driftsbudsjettet. Budsjettoppfølgingen knyttet til sentralens 3 budsjetter: drift, stønad og prosjekt. Driftsansvarlig på EDB og telefoni. Sentralens sikkerhetskoordinator Hovedinstruktør i sentralens logistik-, økonomi- og lønnssystemer da NAV innførte disse systemer.
Rikstrygdeverket
Instrukstør
2000 - 2000
Instruktør utleid instruktør og deltakelse i prosjekt "Utstyrsoppgradering" i regi av Rikstrygdeverket. Ansvarlig for planlegging og innføring av opplæring i fylke: Buskerud, Akerhus og Østfold
Canton Restaurant, Grimstad
Medeier / dagligleder
1994 - 1998
Hovedansvar for vareinnkjøp og økononisk oppgjør. Medansvar for servering og skjenking Personalansvar Dokumenthåndtering og driftsplanlegging Rediger
Grimstadstormarked / Alt bare billigere
Medarbeider
1986 - 1994
Grimstad Stormarked/Alt bare billigere - Kassamedarbeider Deltidsjobb under studietid og hjemmeværende med små barn. 2 barn født i 1989 og 1991
Grimstad ligningskontor
Kontorhjelp
1989 - 1989
Yrkespraksis før jeg fikk min eldste sønn Arbeidsoppgaver: Arkivering og forefallende kontorhjelp Rediger
Education
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2003 - 2003
Markedsledelse
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2001 - 2001
Makroøkonomi,
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2000 - 2000
Organisasjonspsykologi og ledelse
Handelshøyskolen BI - Nettstudie
,
2000 - 2000
Årsregnskap og analyse
Drottningborg Videregående Skole
Handel og kontorfag - Videregåendeskole,
1985 - 1989
 • Attachments
 • Information

  Age

  53

  Location

  Oslo, Norway

  Roles

  Marketing
  Other
  Product management
  Sales

  Tags

  Innkjøp
  regnskap
  import
  økonomi