Lars-Ove Larsson
Digital Business Architect
About me
0 VOTES
40 VIEWS
Work
FörsäkringsGirot
Digital Affärsarkitekt
2016 - Current
Strategi och implementation av digitala branschtjänster inom försäkring. Ingår i ledningsgruppen.
FörsäkringsGirot
Chef Verksamhetsstöd
2012 - Current
Leder arbetet med verksamhetsutveckling, kravfångst och testning kring Försäkringsgirots systemstöd i syftet att förändra försäkringsmarknaden. Ansvarar även för förvaltningen av systemen inklusive allt indata, utdata och bearbetning av data. Personalansvar för 8 personer.
Information

Age

48

Location

Bromma, Stockholm, Sweden

Roles

Product management
Business Development

Tags