About
Experience
FörsäkringsGirotDigital Affärsarkitekt2016 - Current
Strategi och implementation av digitala branschtjänster inom försäkring. Ingår i ledningsgruppen.
FörsäkringsGirotChef Verksamhetsstöd2012 - Current
Leder arbetet med verksamhetsutveckling, kravfångst och testning kring Försäkringsgirots systemstöd i syftet att förändra försäkringsmarknaden. Ansvarar även för förvaltningen av systemen inklusive allt indata, utdata och bearbetning av data. Personalansvar för 8 personer.