About"Energetic and experienced sales and marketing professional. Always aiming to adapt to new and exciting ways to achieve my goals. Keen interest in how new technology can contribute to a more efficient and sustainable society."
Experience
Den Norske DataforeningSalgssjef med personalansvar2009 - Current
Ansvarlig for salg av aktiviteter, medlemsrekruttering, markedsføringstiltak og samarbeidsavtaler i Norges største IT-faglige forening. Jobber mye med webdesign og e-commerce i sammenheng med alle våre aktiviteter og produkter. Fagkunnskap rundt mange av fagområdene DND representerer. Følger fag- og teknologiutviklingen tett for å kommunisere riktig budskap. Har snudd en nedadgående trend i medlemsmassen.
DND Kompetanse ASLeder2009 - Current
Forvalter den europeiske standarden for måling av kompetanse; e-CF (European Competence Framework). Produktutvikling mtp levering av kurs mot IT-profesjonelle. Inngå samarbeidsavtaler med profesjonelle kursholdere og -virksomheter. Sette opp budsjetter, markedsfører, lager websider og bestillingsløsninger.
DND Kompetanse ASStyremedlem i DND Kompetanse AS2011 - Current
Arbeider som styremedlem i virksomhetens styre.