Skills
Java
Android
Python
Google Glass
C
Git
HTML
JavaScript
Programming
About"

I am a software developer currently working for Proxloop. 

"
Experience
Homebase ASKundeservice2013 - Current

Informatikk - Programmering og nettverkInformatikk - programmering og nettverk2011 - Current
Matematikk 1 (MAT1001) Logiske metoder for informatikk (INF1080) Grunnkurs i objektorientert programmering (INF1000) Objektorientert programmering (INF1010) Examen philosophicum (EXPHIL03) Systemutvikling (INF1050) Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (INF1060) Introduksjon til språk og kommunikasjonsteknologi(INF1820) Introduksjon til databaser (INF1300) Prosjektoppgave i programmering (INF2100) Algoritmer og datastrukturer (INF2220) Modellering og programmering av parallelle systemer (INF2140) Effektiv parallellprogrammering (INF2440) Funksjonell programmering (INF2810) Databasesystemer (INF3100) Problemløsning med høynivå-språk(INF3331) Biologisk inspirert beregning(INF3490) Søketeknologi(INF3800) Open source software development(INF5750)
ProxloopDeveloper2016 - Current
Currently working as backend developer for proxloop