Skills
Networking
Sales
AboutExtrovert Network builder
Experience
Tønsberg kommuneAssistent I Spesialundervisning2015 - Current
Arbeidet går ut på å assistere lærere i klasseromsundervisning og hjelpe enkeltelever, med læringsvansker, i og utenfor klasserommet. Andre oppgaver inkluderer også i noen tilfeller å trå inn som vikar når faglærer ikke er tilstede, og lede undervisningen selv.
Telenor Norge ASSalg2013 - Current
Telefoner, abonnement og tilbehør.
Education
Vestfold University College Bachelor, 2011 - 2014
Bachelors degree in economics and management with focus on innovation and entrepreneurship