About
Experience
Nokas Group ASKonsulent2015 - Current
Jobber på et datakvalitetsprosjekt. Har ansvar for å rydde i kompliserte kundestrukturer for å sikre korrekt fakturering. Registrere endringer og legge inn nye kunder. Jobber også med fakturering. Arbeidet gjøres blant annet i systemer som Super Office (CRM), saksbehandlingssystemet Customer Service og ERP-systemet Microsoft Dynamics AX2012.