Skills
Agile
Project Management
Finance
Operation Management
Training
About"

Jag har nyligen flyttat hit till Norge från London där jag brukade arbeta för R/GA som producent. Jobbet innebar inte bara att vara projektledning, som många människor tenderar att tänka på det. Faktum är att när jag skötte O2 prioriterade projekt för O2 var jag främst kunden strategiska partner i utvecklingen av en kommunikationsstrategi, innehåll strategi, långsiktig strategi och ad-hoc \"putting out the fire\". Förutom det ovannämnda, ledde jag ett team av UX och visuella designers och var \"go-to\" partnern för utvecklingsteam som byggde nya funktioner och underhöll appen. För R/GA var jag ansvarig för långsiktig budgetplanering och skrev uttalanden av arbeten och för min klient, höll jag hans budget i trygga händer genom att se till att vi uppnådde våra mål.

\n


Jag var åt Google ansvarig för deras Old Street-kampanj, som gav fotgängare och förare som går genom Old Street en geolokalisations-, tids- och väderbaserad information samt nödvändigt underhåll på \"Outside machine\" som vi utvecklade för ändamålet. Mellan dessa två projekt, vid de tillfällen då det fanns tid över, hjälpte jag till i en bred omfattning av intressanta projekt.

\n


Ett annat Google-projekt jag hade hand om var det Londonbaserade laget för Super Bowl 50 Newsroom, som Google utgick från London och San Francisco under två veckor före eventet, och producerade videor, giffar och illustrationer nästan dygnet runt då saker hände.

\n


Jag är en lagspelare som är väldigt lätt att vara runt omkring, även om en del personer vid första anblicken tenderar att tycka att jag är lite konstig på grund av min galna humor eller att jag går runt på kontoret utan skor. När jag planerar projekt, skriver berättelser eller hanterar budgetar kan det hända att jag har mina hörlurar på. Det viktigaste med vad jag lyssnar på är att jag lovar att jag inte kommer sjunga med!

\n

Jag är en systematikfokuserad person som gillar att följa processer, och när det är tillämpningsbart skapa eller förbättra befintliga sådana. Jag är ständigt på jakt efter förbättringar, hur mitt team eller jag kan förbättras. Jag är van att arbeta enligt AGILE-metoden även om jag känner till Prince2 också,

\n

Jag gillar att koda själv men gör det främst för att förstå processer, uppskattningar och för att kunna ge bättre råd till mina klienter.

\n

Jag har möjlighet att börja så snart som möjligt och jag kan ge kontaktuppgifter till referenser från både klient- och R/GA-sidan.    

"
Experience
R/GAAssociate Producer2016 - Current
Since February I've mainly been working on our O2 account managing various projects, the biggest one being maintaining the 5-star Priority app.
Education
Linköpings universitetMaster in International and European Relations, International and European relations2014 - Current
Thesis: The Final Frontier: Establishing an Outer Space Organisation, A feasible concept for the future?