About
Experience
TeliaSonera NorgeAccount Manager Retail2010 - Current
Er i studiepermisjon fra min Account manager stilling i Tele2 Norge, som nå er en del av Netcom. I min stilling som forhandlerkonsulent har jeg ansvar for egen region med forhandlere på tvers av hele Norge. Fokus er å holde løpende kontakt med selgerne i butikkene hvor jeg formidler kampanjeinformasjon, driver produktopplæring og følger opp salgsaktiviteter. Internt deltar jeg i prosjekter for å videreutvikle forhandlerkanalen. I tillegg er jeg med på å utvikle nye produkter og kampanjer for denne kanalen. Har utviklet meg enormt i min tid hos Tele2 hvor jeg tilegnet meg kunnskaper innen markedsføring og salgs coaching. Her har jeg hatt ansvar for å etablere et forhandlersupport team på Transcom som skal ivareta support for Retail kanalen. Her satte jeg fokus på first-time-fiks løsninger hvor jeg ga den enkelte kundebehandler mer frihet til å løse kundesaker. Noe som viste seg å bli en suksess og en vedvarende kultur i teamet. Min kompetanse egner seg godt i kombinasjon med markedsføring og kundetilfredshet, derfor arbeidet jeg tett med markedsavdelingen og kvalitet ut mot kunde i alle kontaktpunkt. Jeg fungerte som bindeleddet mellom Retail og markedsavdelingen. Der jobbet jeg aktivt jobbet med å designe og utforme markedsmateriell som ble brukt i butikk. Dette innebærer utforming av materiell, bestilling av giveaways, planlegging og koordinering av messer. Jeg var også en sentral deltaker i et CRM- prosjekt som satte fokus på kundetilfredshet hvor jeg hadde ansvar for tilfredshet i forhandler kanalen. Her var jeg med fra oppstart og fikk være med på hele prosessen ved implementering.