Skills
Creative
Marketing strategi
English speaker
Korrekturlesing
Communications
Facebook
Blogg
Writing
Creating texts
eConstructor
WordPress
Analyse
About"A do'er with a great interest for communications, marketing, creativity and entrepreneurship! "
Experience
L'EASYMarketing Coordinator2014 - Current
Kundekommunikasjon-analyse, ansvarlig for intranett og annet av intern kommunikasjon, tekstutvikling for reklame (DM, eDM og produktannonser til nettbutikken), utvikling av nordisk markedsstrategi og reklame til faktura.
Education
Norges Kreative HøyskoleBachelor i Kreativ Markedskommunikasjon, 2012 - 2015
Et studie med en kreativ tilnærming til markedsføring, problemløsning og organisatorisk strategi. Den ga meg en kreativ verktøykasse, som har hjulpet meg til å gjennomføre markedsføring av ulike eventyr på skolen.