Universitas logo
Universitas
This is generated profile waiting for approving
Oslo, Norway
16 Views
16 Views

ABOUT

About

Universitas er Norges største studentavis.


Avisen har et opplag på 17 000, og kommer ut 35 ganger i året.


Universitas mottar støtte fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Universitas økonomisk.


Universitas distribueres rundt på alle læresteder tilknyttet SiO, det vil si Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI, Idrettshøgskolen, Musikkhøgskolen, Menighetsfakultetet, Arkitekthøgskolen og Veterinærhøgskolen.


Universitas legges også ut ved studentbyene under SiO. Redaksjonen består av fire heltidsansatte og en rekke journalister, fotografer, sideuttegnere etc. som jobber frilans.